Public
relations
Agencja public relations Warszawa

Doradztwo i obsługa
w zakresie kształtowania wizerunku, a także budowanie relacji z najbliższym otoczeniem.

więcej o tym
CSR
Agencja public relations Warszawa

Wdrażanie metod i zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), projektowanie
i obsługa działań prospołecznych.

więcej o tym
Doradztwo gospodarcze
Agencja public relations Warszawa

Kompleksowa obsługa
w zakresie funkcjonowania
i długofalowego rozwoju
firm i instytucji.

więcej o tym
Lobbing
Agencja public relations Warszawa

Oddziaływanie i wywieranie wpływu na decydentów,
w zgodzie z obowiązującym prawem i zasadami etyki.

więcej o tym